Beregn Annuitetslån og ydelsestabel

Om beregneren

Et annuitetslån er kendetegnet ved, at terminsydelsernes størrelse er faste i løbetiden, men at fordelingen mellem afdrag og rente varierer i løbetiden. Første og sidste terminsydelse kan dog afvige i størrelse som følge af dato for første ydelse og rentetilskrivning, samt restbeløb.

Beregneren kan beregne:

Terminsydelsernes størrelse og antallet af terminer (ud fra ydelsesprocenten)

Ydelsesprocenten p.a. og ydelsernes størrelse (ud fra antallet af terminer)

Afviklingsplanen

Sagsnummer og klientreference

Disse felter er frivillige og kan derfor springes over, hvis ønsket. Udfyldes de kan oplysningerne benyttes til at fremsøge den specifikke beregning på et senere tidspunkt.

01 Hovedstol i kr.

Indtast fordringens hovedstol.

02 Årlig rente i procent

Indtast den årlige rente i procent.

03 Antal terminsydelser

Indtast antallet af terminer pr. år. Antallet kan være 1, 2, 3, 4, 6 eller 12. Rentetilskrivningen følger terminerne.

Vælg på hvilken baggrund annuitetslån og ydelsestabel skal beregnes

01 Valgmulighed

Antal terminsydelser i alt

Antallet af terminer vælges, såfremt ydelsesprocenten og/eller ydelsernes størrelse ønskes beregnet.

02 Valgmulighed

Terminsydelse i kr.

Indtastes ydelsernes størrelse, beregnes den årlige ydelse i pct. af hovedstolen og/eller antallet af terminsydelser i alt.

03 Valgmulighed

Årlig ydelse i pct. af hovedstol

Ydelsesprocenten skal være større end renteprocenten. Er ydelsesprocenten kendt, beregnes antallet af ydelser samt disses størrelse.

Dato for rentetilskrivning

Indtast den dato, forrentningen skal starte. Der beregnes simpel rente, 360 dage/år.
Pingo beregner også ydelse fra forrentningsdatoen. Hvis der er indtastet en fast ydelse, vil første ydelse blive større end den indtastede, hvis perioden fra forrentningsdatoen til første ydelse er længere end ydelsesintervallet (svarende forholdsmæssigt til den konkrete periode fra dato for rentetilskrivning til dato for første ydelse).

Dato for første terminsydelse

Indtast det tidspunkt første ydelse skal erlægges.

Vilkår

Anvendelse af beregneren sker i henhold vilkår for brug af Danske Advokater Navigator Smart Tools her.

Vores andre beregnere