Dokumenter

Fast ejendom
Se alle titler
Thomas O. Q. Krüger
advokat, partner
Aumento Advokatfirma

Thomas O. Q. Krüger har indgående erfaring og ekspertise inden for alle typer transaktioner af fast ejendom, herunder køb, salg, udlejning og udvikling.

 • Købsaftale - udviklingsejendom og udlejningsejendom
 • Købsaftale - hus/villa
 • Refusionsopgørelse
 • Købsaftale ejerlejlighed
Erhvervslejeret
Se alle titler
Leif Djuurhus og Erik Mølenberg
advokat, partner
KLAR Advokater

Leif Djurhuus og Erik Mølenberg er begge specialister inden for erhvervslejeret.

 • Erhvervslejekontrakt
 • Erhvervslejekontrakt - udivdet version
 • Ophævelse ved manglende leje
 • Påkrav ved manglende leje
 • Tillæg til erhvervslejekontrakten - Afståelse
 • Tillæg til erhvervslejekontrakten - Fraflytningsaftale
 • Varsling af lejeforhøjelse til udligning af skatter og afgifter
 • Varsling af markedslejeregulering
 • Udsættelsesanmodning
Databeskyttelse
Se alle titler
Niels Grove Jensen
advokat, partner
Aumento Advokatfirma

Niels Grove Jensen rådgiver på specialistniveau inden for persondata og compliance.

 • DPO - vurdering
 • Samtykkeerklæringer
 • Oplysningspligt i ansættelsesforholdet
 • Forretningsgang for indgåelse og efterlevelse af databehandleraftaler
 • Forretningsgang (håndtering rettigheder)
 • Forretningsgang - template
 • Oplysningspligt (ekstern)
 • Databeskyttelsespolitik
 • Vurdering af brud
 • Databehandleraftale
 • Fortegnelse databehandler
 • Fortegnelse dataansvarlig
Ansættelsesret
Se alle titler
Anja Linde
advokat, partner
Aumento Advokatfirma

Anja Linde er specialist indenfor ansættelsesret og rådgiver virksomheder vedrørende alle væsentlige ansættelsesretlige forhold.

 • Advarsel
 • Anmodning om lægeerklæring
 • Ansættelseskontrakt - funktionær
 • Ansættelseskontrakt - timelønnet
 • Bortvisning
 • Direktørkontrakt
 • Konsulentaftale
 • Opsigelse
 • Praktikaftale
Selskabsret
Se alle titler
Jens Bang Liebst
advokat, partner
Aumento Advokatfirma

Jens Bang Liebst er specialist indenfor selskabret og har gennemgående erfaring med virksomhedsoverdragelser og selskabsret.

 • Ejeraftale for ApS
 • Stiftelse af selskab (stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog)
 • Generalforsamlingsprotokollat / Minutes of general meeting (tosproget)
 • Omregistering af IVS
 • Generalforsamlingsprotokollater

 • Stiftelse af A/S
 • Stiftelse af K/S
 • Stiftelse af P/S
 • Anparts-/aktieoverdragelse
 • Spaltningsdokumenter
 • Aktie-/anpartsnota
 • Warrantaftale

Inkasso
Se alle titler
Daniel James Pedersen
advokat, partner
Curria Advokater

Daniel James Pedersen har særlig ekspertise i inddrivelse af store virksomheders tilgodehavender og udarbejdelse af effektive interne procedurer til varetagelse af større debitorporteføljer.

 • Frivilligt forlig
 • Inkassopåkrav
 • Inkassovarsel
 • Rykkerskrivelse
 • Betalingspåkravsblanket
 • Bestyrelsesarbejde
  Se alle titler
  Henrik M. Witt
  advokat, partner
  Aumento Advokatfirma

  Henrik Mansfeldt Witt er formand for Danske Bestyrelsesadvokater og har gennem sit virke som advokat mangeåring erfaring med rådgivning af virksomheder og bestyrelsesarbejde. 

  • Bestyrelses kontrakt
  • Advisory Board kontrakt
  • Bestyrelsesrefereat
  • Forretningsorden til bestyrelse
  • Direktionsinstruks med bestyrelse
  • Skabelon til bestyrelsesmødereferat
  • Indkaldelse til bestyrelsesmøde

  Konkurs
  Se alle titler
  Pingo Documents
  LegalTech virksomhed - af advokater til advokater

  Pingo Documents er udviklet af et slagkraftigt hold af erfarne advokater

  • Konkursbegæring
  • Habilitetserklæring
  • Orientering om kreditorudvalg
  • Opsigelse af medarbejder
  • Cirkulæreskrivelser (1, 2, 3 og 4 m.fl.)
  • Fordringsprøvelse
  • Valg til ny kurator / kreditorudvalg
  • Orientering om valg til ny kurator / kreditorudvalg
  • Afslutning af bo
  • Redegørelse af regnskab


  Forbrug og markedsføring
  Se alle titler
  Peter N.Thøgersen
  Videnadvokat
  Dries Storgaard

  Peter Niemann Thøgersen har specialisterfaringer inden for alle områder i forbindelse med markedsføringsret og forbrugerlovgivning

  • Salgs- og leveringsbetingelser
  • Fortrydelsesret

  Diverse aftaler
  Se alle titler
  Pingo Documents
  LegalTech virksomhed - af advokater til advokater

  Pingo Documents er udviklet af et slagkraftigt hold af erfarne advokater

  • Gældsbrev - Lån uden renter
  • Gensidig hemmeligholdelsesaftal
  • Ensidig hemmeligholdelsesaftale

  Boliglejeret
  Se alle titler
  Kim Krarup
  advokat, partner
  Krarup Advokatfirma

  Kim Krarup er specialiseret inden for lejeret både boligret og andelsret.

  • Udsættelsesbegæring
  • Lejekontrakt A9
  • Stævning
  • Påkrav skyldige pengeydelser
  • Ophævelse som følge af misligholdelse
  • Skatte og afgiftsforhøjelse i småhuse og 80/20 ejendomme
  • Bekræftelse på modtagelse af opsigelse og indkaldelse til fraflytningssyn
  • Varsling af lejeforhøjelse
  • Påkrav


  Andelsboligret
  Se alle titler
  Kim Krarup
  advokat, partner
  Krarup Advokatfirma

  Kim Krarup er specialiseret inden for lejeret både boligret og andelsret.

  • Eksklusionsbeslutning
  • Udsættelsesbegæring
  • Påkravsskrivelse ved skyldige pengeydelser

  IT og Software
  Se alle titler
  Henrik M. Witt
  advokat, partner
  Aumento Advokatfirma

  Henrik Mansfeldt Witt er certificeret IT advokat og specialist i alle forhold vedrørende it.

  • Konsulentaftale
  • Simpel udviklingsaftale
  • IT sikkerhedspolitik (skabelon)
  • Licensvilkår / licensaftaler
  • SAAS aftale
  • Handelsvilkår til brug ved e-handel

  Familie- og arveret
  Se alle titler
  Pingo Documents
  LegalTech virksomhed - af advokater til advokater

  Pingo Documents er udviklet af et slagkraftigt hold af erfarne advokater

  • Fremtidsfuldmagt
  • Gavebrev

  Blanketter
  Se alle titler
  Pingo Documents
  LegalTech virksomhed - af advokater til advokater

  Pingo Documents er udviklet af et slagkraftigt hold af erfarne advokater

  • Autorisation af advokatfuldmægtig
  • Samtykkeerklæring til autorisation
  • Blanket for syn og skøn
  • Blanket for supplerende syn og skøn
  • Erklæring om tabt arbejdsfortjeneste
  • Ansøgning om appeltilladelse
  • Ansøgning om fri proces
  • Genoptagelse af betalingspåkrav

  Advokatcompliance
  Se alle titler
  Pingo Documents
  LegalTech virksomhed - af advokater til advokater

  Pingo Documents er udviklet af et slagkraftigt hold af erfarne advokater

  • Databeskyttelsespolitik for advokatfællesskab
  • Intern persondatapolitik for advokatfællesskab
  • Interne procedurer for håndtering af hvidvaskloven
  • Forretningsbetingelser
  • Onboarding / Compliancerapport
  • Kundekendskabsprocedure (KYC) for erhverv og privat
  • Aftalebrev