Beregning af procesrente

Om beregneren

Beregneren kan beregne procesrente for en given hovedstol i en given periode, jf. rentelovens § 5. Beregneren kan alene foretage beregninger for krav/hovedstol for perioden efter 28.02.2013.  For krav stiftet i perioden fra 28.02.2013 udgør procesrenten den til enhver tid gældende reference sats med tillæg af 8 %

Sagsnummer og klientreference

Disse felter er frivillige og kan derfor springes over, hvis ønsket. Udfyldes de kan oplysningerne benyttes til at fremsøge den specifikke beregning på et senere tidspunkt. 

Rente fra dato

Indtast den dato fra hvilken forretningen skal begynde

Rente til dato

Indtast den dato til og med hvilken forretningen skal løbe

Rentedage

Beregneren regner 360 rentedage om året

Vilkår

Anvendelse af beregneren sker i henhold vilkår for brug af Danske Advokater Navigator Smart Tools her.

Vores andre beregnere