Beregn Tinglysningsafgift for skøde og pantebrev

Om beregneren

Beregneren kan beregne den samlede tinglysningsafgift for tinglysning af ejerskifte og tinglysning af pant, jf. tinglysningsafgiftslovens § 4 og 5a. Den samlede tinglysningsafgift beregnes som en kombination af en fast og en variabel afgift, der er forskellig for tinglysning af ejerskifte hhv. tinglysning af pant. 

Sagsnummer og klientreference

Disse felter er frivillige og kan derfor springes over, hvis ønsket. Udfyldes de kan oplysningerne benyttes til at fremsøge den specifikke beregning på et senere tidspunkt. 

Tinglysningsafgift skøde

Ejerskiftesum

Indtast ejerskiftesummen for den ejendom, der tinglyses ejerskifte for. Læs evt. mere om, hvordan ejerskiftesummen fastlægges i tinglysningsafgiftsbekendtgørelsen.

Bemærk, at den beregnede variable afgift skal afrundes opadtil nærmeste 100 kr., jf. tinglysningsafgiftslovens § 2. 

Tinglysningsafgift pantebreve

Pantebrevssum

Indtast det pantsikrede beløb. Det er som udgangspunkt pantebrevets nominelle hovedstol.

Bemærk, at der kan være behov for opskrivning heraf, hvis pantebrevet indeholder bestemmelse om opskrivning af hovedstolen.

Bemærk, at den beregnede variable afgift skal afrundes opadtil nærmeste 100 kr., jf. tinglysningsafgiftslovens § 2.

Vilkår

Anvendelse af beregneren sker i henhold vilkår for brug af Danske Advokater Navigator Smart Tools her.

Vores andre beregnere