Beregn Gaveafgift

Om beregneren

Gaver er som udgangspunkt skattepligtige ligesom andre indtægter. Fra dette udgangspunktgælder en række undtagelser, herunder er lejlighedsgaver af beskeden værdiskattefri. Det samme gælder gaver mellem nære familiemedlemmer op til nogle nærmere bestemte beløbsgrænser.Såfremt der gives større gaver mellem nære familiemedlemmer, skal der betales gaveafgift. Hvornår der skal betales gaveafgift og med hvor meget afhænger bl.a. af i hvilket år gaven er givet og af relationen mellemgavegiver og gavemodtager.

Denne beregner kan beregne gaveafgift i henhold til boafgiftsloven, dvs. for gaver mellem nære familiemedlemmer. Beregneren tager højde for såvel relationen mellem gavegiver og gavemodtager, for det årstalgaven er givet og for gavens værdi.

Læs evt. mere om gaver, skattepligt og gaveafgifter her. 

Sagsnummer og klientreference

Disse felter er frivillige og kan derfor springes over, hvis ønsket. Udfyldes de kan oplysningerne benyttes til at fremsøge den specifikke beregning på et senere tidspunkt. 

01 Gavemodtager

Gaveafgiften afhænger bl.a. af relationen mellem gavegiver og gavemodtager. Vælg derfor her den relation mellem gavegiver og gavemodtager som passer på den konkrete situation. Herefter tager beregneren automatisk højde for relationen, når beregningen udføres.

02 Årstal

Angiv her hvilket årstal gaven er givet. Når der tastes et årstal vil systemet vise årstallet. Det er vigtigt, at der klikkes på det årstal systemet viser, da systemet herved henter beløbssatserne for det relevante år og foretages beregningen ud fra disse.

Vilkår

Anvendelse af beregneren sker i henhold vilkår for brug af Danske Advokater Navigator Smart Tools her.

Vores andre beregnere