Beregn Opgørelse med renter

Om beregneren

Beregneren kan beregne renter og præsentere en opgørelse heraf. Beregneren kan tage højde for omkostninger, afdrag, fastrente, referencerente, simpel rente, renters rente, renteperiode m.v.

Beregneren kan beregne:

Terminsydelsernes størrelse og antallet af terminer (ud fra ydelsesprocenten)

Ydelsesprocenten p.a. og ydelsernes størrelse (ud fra antallet af terminer)

Afviklingsplanen

01 Hovedstol i kr.

Hovedstolen er det beløb som forrentes med den givne rente

02 Oprindelige omkostninger

Indtast eventuelle omkostninger der skal medtages udover hovedstolen. Ved simpel rente forrentes oprindelige omkostninger ikke, men afdrag afskrives først på disse omkostninger og renter, og derefter på hovedstolen.

03 Valgmulighed for beregning af rente

Beregning af rente af hovedstol kan ske ved fast årlig rente eller som procesrente beregning. Den faste årlige rente angives. Procesrenten fastsættes afhængig af dato for kravet til henholdsvis referencerentesatsen med tillæg af 7% eller 8%.

04 Type af renteberegning

Ved simpel rente beregnes ikke renter af renter og omkostninger. Ved rentes rente beregnes renter af omkostninger og renter.

05 Dato for rentetilskrivning

Angiv dato for påbegyndelse af rentetilskrivning.

06 Dato for opgørelse med renter

Angiv den ønskede dato for opgørelse af saldo med tilskrevne renter og eventuelle omkostninger og/eller eventuelle indbetalteafdrag.

07 Omkostning/afdrag

Angiv eventuelle omkostninger som tillagt i perioden eller afdrag indbetaling i perioden.

Beregneren tager herefter højde for omkostningens og/eller afdragets påvirkning af saldo, rentebærende hovedstol og beregning af renter.

Der kan tilføjes flere omkostninger eller afdrag med knappen ”Tilføj ekstra omkostning/afdrag”.

Vilkår

Anvendelse af beregneren sker i henhold vilkår for brug af Danske Advokater Navigator Smart Tools her.

Vores andre beregnere