Beregn Pristalsregulering

Om beregneren

Beregneren kan beregne pristalsregulering i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks og forbrugerindeks i en given periode. Beregningsgrundlaget er opdateret i henhold til de i enhver tid gældende satser måned for måned siden 1980.

01 Basispristal

Angiv det tidspunkt beløbet skal reguleres fra. Beregneren fremfinder herefter basispristallet for det relevante prisindeks i den relevante måned.

02 Slutpristal

Angiv det tidspunkt beløbet skal reguleres til. Beregneren fremfinder herefter slutpristallet for det relevante prisindeks i den relevante måned.

03 Basisbeløb

Angiv det beløb der skal pristalsreguleres.

04 Regulering

Indtast den procentdel af pristalsudviklingen i den givne periode, der skal reguleres med (100 ved fuld regulering).

Vilkår

Anvendelse af beregneren sker i henhold vilkår for brug af Danske Advokater Navigator Smart Tools her.

Vores andre beregnere