Beregn Simpel rente

Om beregneren

Beregneren kan beregne de renteomkostningerne i en givenperiode ud fra hovedstol og rentesats. Beregneren tager højde for beregning udfra 360 dage hhv. 365 dage/år.
I relation til simpel rente er renteomkostningerne alene selve renterne.
Der indgår ikke evt. andre omkostninger, herunder renters rente.

Sagsnummer og klientreference

Disse felter er frivillige og kan derfor springes over, hvis ønsket. Udfyldes de kan oplysningerne benyttes til at fremsøge den specifikke beregning på et senere tidspunkt. 

Rente fra dato

Indtast den dato fra hvilken forretningen skal begynde

Rente til dato

Indtast den dato til og med hvilken forretningen skal løbe

Rentesats

Indtast rentesatsen for gældsforholdet.

Hovedstol

Indtast hovedstolen på gældsforholdet der skal forrentes

Vilkår

Anvendelse af beregneren sker i henhold vilkår for brug af Danske Advokater Navigator Smart Tools her.

Vores andre beregnere