Kopier funktionen

  1. For at kopiere et igangværende eller færdigt dokument, skal du klikke på det ønskede dokuments titel eller knappen til højre med de 3 prikker, hvorefter menuen dukker op, under dokumentet.
  2. Når denne er åbnet, kan du klikke på knappen "RET" hvorefter der kommer et afsnit der hedder "Tilpas dokumentet"
  3. Derefter kan du kopiere dokumentet ved at klikke på knappen "KOPIER"
  4. Nu åbnes samme spørgeramme/dokument med autoudfyldte besvarelser.
  5. Du kan derefter rette de besvarelser du vil ændre, ved at trykke "RET".
  6. Fortsæt derefter som du plejer med at udfylde spørgerammen, og trykke "Godkend og fortsæt" til slut.

Eksempler på anvendelsesmuligheder

Dette er særligt brugbare i situationer, hvor man f.eks. har behov for at stifte flere ensartede selskaber, men med forskellige stiftere eller skal udarbejde gentagne ansættelseskontrakter med samme indhold/vilkår, men f.eks. alene med forskellige lønvilkår og parter.

Det kan også bruges til f.eks. at gennemføre en kapitalforhøjelse/-nedsættelse efterfulgt af den omvendte hhv. kapitalnedsættelse/-forhøjelse. Her kopieres blot den første besvarelse, hvorefter den nye spørgeramme ændres fra f.eks. kapitalforhøjelse til kapitalnedsættelse, og nogle få yderligere spørgsmål besvares. Herefter kan generalforsamlingsreferatet dannes umiddelbart med alle de samme stamoplysninger m.v.

Ønskes i denne situation f.eks. at indhente nye oplysninger fra CVR, gås til spørgsmålet, hvor oplysninger om selskabet indtastes. Her slettes selskabsnavnet og indtastes derefter igen. Så tilpasses spørgerammen automatisk med opdaterede oplysninger fra CVR om f.eks. kapitalens størrelse m.v.