Navigator Smart Tools

Pingo Documents har for Danske Advokater udviklet løsningen Navigator Smart Tools.

Med Navigator Smart Tools har Danske Advokaters medlemmer uden beregning ubegrænset online adgang til en række automatiserede digitaleværktøjer til advokater.

Læs mere om vilkår for brug af Danske Advokater NavigatorSmart Tools nedenfor.

Værktøjernefalder i følgende tre kategorier:     

  • Finans- og afgiftsberegnere
    Med disse finans- og afgiftsberegnere er det let at foretage en række beregninger blot ved at indtaste de relevante fakta, som f.eks.hovedstol, forretning, antal terminer m.v. Dette omfatter eksempelvis annuitetslån, gaveafgift og pristalsregulering. 
  • Compliance og regulering
    Med disse automatiserede compliance dokumenter lettes compliance arbejdet såvel med udvikling af overordnede politikker, som med daglige complianceopgaver. Dette omfatter f.eks. udarbejdelse af Databeskyttelsespolitik, udførelse af hvidvask egenkontrol og risikovurdering af klienten.
  • Skabeloner og kontrakter
    Med disse automatiserede dokumenter understøttes driften af virksomheden, så den gentagne udarbejdelse af disse dokumenter lettes og effektiviseres. Dette omfatter f.eks. udarbejdelse af aftalebrev, APV og beskrivelse af bogføringsprocedure. Danske Advokaters medlemmer, der benytter Danske Advokater Navigator Smart Tools, opnår samtidig Freemium adgang til Pingo Documents’ samling af juridiske templates, dvs. adgang til at benytte ét frit valgt dokument om måneden uden beregning.
VILKÅR FOR BRUG AF DANSKE ADVOKATER NAVIGATOR SMART TOOLSOG PINGO DOCUMENTS

Anvendelse af Danske Advokater Navigator Smart Tools og Pingo Documents løsninger i øvrigt sker i henhold til Pingo Documents’ tilenhver tid gældende Bruger-,Licens- og Abonnementsbetingelser.

Både Danske Advokater Navigator Smart Tools og Pingo Documents’ øvrige løsninger er udviklet som hjælpe-/støtteværktøjer til professionelle parter, men kan ikke erstatte juridisk eller matematisk kunnen og professionel rådgivning. Brugen af disse værktøjer sker således på eget ansvar og forudsætter nødvendige faglige kvalifikationer. Det enkelte medlem af Danske Advokater er ansvarlig for at sikre, at brugerne af Danske Advokater Navigator Smart Tools og Pingo Documents’ øvrige løsninger besidder de nødvendige faglige kvalifikationer.

Det bemærkes, at Pingo Documents’ Bruger-,Licens- og Abonnementsbetingelser bl.a. (men ikke begrænset hertil) indeholder en ansvarsfraskrivelse, hvorefter Udbyder (i dette tilfælde omfatterdette både Pingo ApS og Danske Advokater) i intet tilfælde kan gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af beregnere/dokumenter/skabeloner, herunder for at beregnere/dokumenter/skabeloner opfylder brugerens krav, forventninger og behov, eller for at beregnere/dokumenter/skabeloner af en hver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål. Tilsvarende kan Udbyder i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en beregner eller et dokument/skabelon eller som følge af brugen af en beregnereller et dokument/skabelon eller IT-løsningen i øvrigt.

Alle brugere af Danske Advokater Navigator Smart Tools og Pingo Documents’ øvrige løsninger, opfordres til nøje at gennemlæse Pingo Documents’ til enhver tid gældende Bruger-,Licens- og Abonnementsbetingelser.

ADGANG

Danske Advokater Navigator Smart Tools tilgås via login på www.danskeadvokater.dk. Når brugeren er logget ind på www.danskeadvokater.dk kan brugeren ved klik på link til Danske Advokater Navigator Smart Tools tilgå løsningen uden behov for yderligere login.

Når du logger ind i Navigator Smart Tools via danskeadvokater.dk, så har du samtidig uden beregning adgang til frit at generere ét dokument om måneden fra Pingo Documents øvrige dokumentsamling. Du vil derfor modtage en velkomstmail fra Pingo Documents herom, når du logger ind i Navigator Smart Tools.

SÅDAN VIRKER DET

Brugeren udfylder guidede spørgerammer, hvorefter den relevante beregning eller det relevante dokument autogenereres. Der indhentes automatisk oplysninger fra offentlige datakilder, som f.eks. CVR, adresseregister m.v., så der spares tid og så datakvaliteten sikres. Alle dokumenter autogenereres i word og pdf-format, og kan redigeres deri som ethvert andet dokument.

Alle værktøjer og dokumenter holdes løbende ajour med f.eks.rente- og lovændringer m.v.

Det er muligt at få opsat løsningen, så alle dokumenter genereres med kontorets eget logo, typografi mv. Kontakt os for mere information herom.

ANDRE FORDELE

Danske Advokaters medlemmer, der benytter Navigator Smart Tools, opnår samtidig Freemium adgang til at benytte ét af Pingo Documents’ samling af juridiske templates, complianceværktøjer m.v. om måneden uden beregning.

Ved tegning af Pingo Premium abonnement, der giver ubegrænset adgang til Pingo Templates (juridiske paradigmaer) og Pingo Comply (complianceværktøjer inkl. bl.a. automatiseret KYC) ydes desuden 20% rabat til Danske Advokatermedlemmer.

VIL DU VIDE MERE?

Du kan læse mere om løsningen på www.danskeadvokater.dk/SmartTools

www.pingodocs.dk/support kan du desuden finde en række instruktionsvideoer, vejledning i brug afløsningen m.v. Du kan også booke en demo her eller på www.pingodocs.dk. Du er også altid velkommen til at eller kontakte os på mail: hello@pingodocs.dk eller telefon: +45 42560200.