Pingo Comply - KYC Person - set fra klientens side

Når du har klikket 'Opret og send mail' i KYC-anmodningen til person, modtager din klient en mail fra os.

I den mail forklarer vi kort, at virksomheden er forpligtet til at gennemføre denne kundekendskabsprocedure og indhente identitetsoplysninger og ID, da virksomheden er omfattet af hvidvaskloven.

Klienten kan derefter klikke på knappen 'Start dokument' nederst i mailen.

Klienten havner nu inde i spørgerammen, og de oplysninger du har tastet ind omkring klienten er automatisk indhentet, så klienten blot kan godkende oplysningerne.

Når klienten er gået videre til næste, skal de uploade kopi af deres pas og sundhedskort, og klikke næste når dette er uploadet.

Her bliver klienten bedt om at erklære sig som fundet i PEP listen eller ej. Her kan klienten også kort læse om hvad det er, og at det er en del af spørgerammen grundet hvidvaskloven.

Så kan klienten se kontroldetaljerne for søgning i PEP listen, hvor man kan se hvornår søgningen er foretaget, om der var match i PEP listen eller i listen for tidligere PEP'ere. Man kan også se hvilken version af PEP listen søgningen er foretaget i.

Vi opdaterer løbende til den nyeste version af PEP listen.

Klienten skal nu svare på om de er en PEP, og om de er nærtstående eller samarbejdspartner til en PEP.

Herefter kan klienten tilføje yderligere bemærkninger, og trykke næste.

Nu kan klienten se sine besvarelser igennem, godkende dem og sende dem afsted til dig.

Du får nu et dokument der 'afventer review', hvor du kan åbne dokumentet op og se din klients besvarelser og upload af ID igennem.

Herefter kan du godkende dokumentet, og dokumentet ændres til 'Review ok'

Nu kan du altså gå igang med sagsbehandlingen.