Blog
Pingo Hero - Søren Bang Monrad

Pingo Hero - Søren Bang Monrad

søren bang monrad
Søren Bang Monrad
10/10/2022
Fortæl os lidt om din virksomhed

Jeg driver specialiseret selvstændig advokatforretning med fokus på rådgivning og konfliktløsning inden for fast ejendom. Mine klienter er sædvanligvis private og professionelle købere og sælgere af fast ejendom, andelsbolig-, ejer- og grundejerforeninger, ejendomsadministratorer, private institutioner, private og professionelle bygherrer og entreprenører, samt private og professionelle udlejere.

Hvad gør Pingo Documents for dig i hverdagen?

Hovedparten af mine sager er omfattet af hvidvaskloven, hvorfor jeg er forpligtet til at gennemføre kundekendskabsprocedurer ud fra en risikovurdering. Med Pingo igangsætter jeg denne proces enkelt og hurtigt med få klik. Klienten modtager et link til Pingo og guides til at afgive de nødvendige oplysninger i ét guidet flow. Det er let for klienten og let for mig at sikre overholdelse af hvidvaskloven. I forbindelse med tilsyn fra Advokatsamfundet i juni 2022 præsenterede jeg tilsynet for mine processer, herunder brug af Pingo AdvoComply og fremvist den automatisk genererede KYC-dokumentation. Det havde tilsynet ingen bemærkninger til. Så udover at være tidsbesparende, så sikrer Pingo, at jeg er compliant med hvidvaskreglerne.

Hvor tror du at udviklingen i branchen eller dit arbejdsområde bevæger sig hen?

Jeg er sikker på, at compliance-presset vil stige løbende over de kommende år, hvilket vil ”stjæle” mere og mere tid fra den egentlige sagsbehandling og værdiskabende rådgivning. Samtidig er compliance arbejdet ikke noget klienterne vil betale for.

For mig er der derfor ingen tvivl om, at hvis man vil fastholde et godt dækningsbidrag, så er man nødt til at investere i et eller flere systemer, som kan lette dette arbejde uden, at man risikerer ikke at overholde loven.

Hvad synes du er det mest positive ved udviklingen i branchen?

Jeg tror udviklingen vil være medvirkende til at sikre, at kun de mest seriøse aktører forbliver i branchen, hvilket vil være med til at højne branchens samlede kvalitet og omdømme.

Hvad gør du for at være relevant og på forkant?

Jeg sørger for at være velorienteret om bl.a. IT-værktøjer, og arbejder hele tid for at finde nye måder at lette min hverdag, så jeg kan bruge tiden på at holde mig tæt til mine klienter og skabe værdi for dem.

Hvorfor vil du anbefale Pingo Documents til andre?

Pingo er brugervenligt og værdiskabende. Med ganske få klik kan jeg igangsætte KYC-processen og sikre mig, at jeg overholder hvidvaskloven. Pingo sparer mig for en masse spildtid og administrativt besvær og sikrer, at jeg kun forstyrrer klienten én gang – og kun med det der er nødvendigt.